Ổ cắm thông minh

Ổ cắm thông minh là thiết bị dùng trong hệ thống nhà thông minh, có chức năng giúp người dùng kiểm soát và quản lý các thiết bị điện tử của mình dễ dàng hơn.